Idź do

Organizacja wydarzeń

Organizację jakichkolwiek wydarzeń na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego np. rajdów, biegów, przemarszów itp. należy zgłaszać mailowo na adres sekretariat@wielkopolskipn.pl z podaniem przewidywanej ilości uczestników, trasy, godzin itp.