Idź do
Za wstęp na teren Wielkopolskiego Parku Narodowego nie są pobierane opłaty. Każdy kto chciałby wspomóc działania związane z ochroną przyrody, edukacją czy turystyką, może dokonać dobrowolnej wpłaty.

Wpłaty można dokonywać na konto bankowe Parku:
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory
62-050 Mosina
Bank Gospodarstwa Krajowego, Oddział Poznań
nr rachunku: 16 1130 1088 0001 3126 8320 0009 

Dziękujemy!