Idź do

Mapa szlaków rowerowych

KODEKS ROWERZYSTY

ROWERZYSTO!
Wielkopolski Park Narodowy jest odwiedzany przez rowerzystów, ponieważ  stanowi  zaplecze rekreacyjne dla pobliskich miejscowości, zwłaszcza Poznania, który oddalony jest zaledwie 15 km od granic Parku.  Unikalność środowiska przyrodniczego Parku, potwierdzona objęciem go statusem najwyższej formy ochrony, zobowiązuje każdego odwiedzającego, by korzystać z jego obszaru, nie szkodząc jednocześnie przyrodzie.
Dlatego:
-  zadbaj o swój wizerunek i niech Twoja wyprawa rowerowa odbywa się zgodnie z zasadami regulaminowymi Wielkopolskiego Parku Narodowego,
- ze względu na bezpieczeństwo, możesz przebywać na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wyłącznie od świtu do zmierzchu,
- stosuj się do wszystkich ostrzeżeń i zakazów w terenie,
- planując wyprawę rowerową do Parku weź pod uwagę warunki pogodowe,
- szlaki rowerowe przeznaczone są dla turystów indywidualnych, jeśli chcesz zorganizować rajd rowerowy , zgłoś wcześniej  swój zamiar do Dyrekcji Parku,                                           
- przy wyborze trasy weź pod uwagę swoje umiejętności i sprzęt jakim dysponujesz, ścieżki różnią się nie tylko długością, ale też liczbą wzniesień i kątem nachylenia,
- na odcinkach szlaków, które pokrywają się ze szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi, ustąp pierwszeństwa  pieszym, potem poruszającym się konno, a dopiero później kontynuuj jazdę rowerem, 
-  nie zatrzymuj się (szczególnie raptownie!) na środku ścieżki – jeśli chcesz zrobić postój, zjedź na pobocze,   
-  jeśli zjeżdżasz ze szlaku rowerowego i podążasz dalej szlakiem pieszym, jesteś zobowiązany zejść z roweru i poruszać się pieszo,    
- nie możesz jeździć poza szlakami; PAMIĘTAJ! JESTEŚ TYLKO GOŚCIEM! USZANUJ PRAWA I POTRZEBY MIESZKANCÓW PARKU!   
-  nie hałasuj, gdyż płoszysz zwierzęta i stajesz się uciążliwy dla innych osób szukających spokoju i ciszy,   
- nie zostawiaj po sobie śmietniska! Zabierz odpady ze sobą i zostaw je poza terenem Parku w miejscach do tego przeznaczonych, 
- przestrzegaj przepisów przeciwpożarowych, zachowaj ostrożność zwłaszcza w okresie suszy,   
- odwiedzane miejsca pozostaw w takim stanie, w jakim byś chciał je zastać, gdy do nich powrócisz!