Idź do

OGNISKA

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego zabrania się rozpalania grilla, natomiast istnieje możliwość zorganizowania ogniska zgodnie z określonymi poniżej zasadami.

Zasady organizowania ognisk w Wielkopolskim Parku Narodowym

Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wyznaczono dwie stacje turystyczne, na terenie których można zorganizować ognisko za zgodą Dyrekcji WPN:
stacja turystyczna w obwodzie ochronnym Osowa Góra
stacja turystyczna w obwodzie ochronnym Wypalanki nad Jez. Chomęcickim


Zgłoszenie ogniska krok po kroku:

1. Telefoniczne uzgodnienie terminu ogniska:
• stacja turystyczna Osowa Góra – tel. 783 101 659
• stacja turystyczna Wypalanki – tel. 690 549 469

2. Pobranie formularza zgłoszenia ogniska i przesłanie wypełnionego formularza na właściwy adres e-mail najpóźniej 7 dni roboczych przed dniem planowanego ogniska:
• stacja turystyczna Osowa Góra – e-mail: ogniska.osowa@wielkopolskipn.pl
• stacja turystyczna Wypalanki – e-mail: ogniska.wypalanki@wielkopolskipn.pl

3. Uregulowanie płatności przelewem najpóźniej 5 dni roboczych przed dniem planowanego ogniska.

4. Przesłanie potwierdzenia przelewu na właściwy adres e-mail:
• stacja turystyczna Osowa Góra – e-mail: ogniska.osowa@wielkopolskipn.pl
• stacja turystyczna Wypalanki – e-mail: ogniska.wypalanki@wielkopolskipn.pl

5. Szczegóły rezygnacji i odwołania ogniska podane są w Regulaminie organizacji ognisk.

WAŻNE !!!

• Obowiązuje zakaz rozpalania ognisk przy dużym stopniu zagrożenia pożarowego lasów.
• Opłata za ognisko nie jest równoznaczna z wynajęciem stacji turystycznej, na której
organizowane jest ognisko, w związku z tym mają prawo przebywać tam również inne osoby.
Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia całej stacji turystycznej wyłącznie do swojej dyspozycji. Przy liczbie uczestników ogniska 70 lub więcej osób opłata za wynajęcie całej stacji turystycznej pobierana jest obowiązkowo.
• Ognisko musi zostać zagaszone do godziny 19:00.
• Nie organizuje się ognisk bez zakupu drewna z Parku (minimum 0,25 mp). Drewno oraz kije do smażenia kiełbasek dostarczane są na miejsce ogniska na godzinę wskazaną w przesłanym formularzu.
• Po stronie osób korzystających z ogniska należy rozpalenie i zagaszenie ogniska, a także zapewnienie wody do jego ugaszenia oraz uporządkowanie i usunięcie śmieci.
• Uczestnicy ognisk zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu
Wielkopolskiego Parku Narodowego, a w szczególności części, która zwraca uwagę na zachowanie ciszy i nieużywanie urządzeń nagłaśniających.
• Na terenie stacji turystycznej zabrania się używania konfetti itp. oraz fajerwerków, petard itp.

Regulamin organizacji ognisk na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego

1. Na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego wyznaczono dwie stacje turystyczne, na których można zorganizować ognisko – stacja turystyczna Osowa Góra oraz stacja turystyczna Wypalanki nad jez. Chomęcickim. W celu zorganizowania ogniska należy:
a)    uzgodnić termin ogniska telefonicznie pod nr: 783-101-659 – Osowa Góra lub 690-549-469 – Wypalanki;
b)    pobrać ze strony www.wpn.gov.pl formularz zgłoszenia ogniska i przesłać wypełniony formularz e-mailem na adres ogniska.osowa@wielkopolskipn.pl lub ogniska.wypalanki@wielkopolskipn.pl (w zależności od zaplanowanego miejsca) najpóźniej 7 dni roboczych przed dniem planowanego ogniska;
c)     uregulować płatności przelewem najpóźniej 5 dni roboczych przed dniem planowanego ogniska;
d)    przesłać potwierdzenie przelewu e-mailem na adres ogniska.osowa@wielkopolskipn.pl lub ogniska.wypalanki@wielkopolskipn.pl (w zależności od zaplanowanego miejsca);
e)    ogniska zgłoszone i nie opłacone w w/w terminie nie zostaną zorganizowane, a ich rezerwacja przepada;
f)     w przypadku wolnego terminu, po uzgodnieniu z osobą organizującą ognisko, powyższe terminy zgłoszenia i płatności mogą ulec skróceniu.

2. Opłata za ognisko nie jest równoznaczna z wynajęciem stacji turystycznej, na której organizowane jest ognisko, w związku z czym mają prawo przebywać tam również inne osoby.

3. Za dodatkową opłatą istnieje możliwość wynajęcia części stacji turystycznej wyłącznie do swojej dyspozycji. Przy liczbie uczestników ogniska 70 lub więcej osób, opłata za wynajęcie stacji turystycznej pobierana jest obowiązkowo.

4. Nie organizuje się ognisk bez zakupu drewna z Parku (minimum 0,25 mp). Niedopuszczalne jest zbieranie przez uczestników ogniska drewna, chrustu lub gałęzi z terenu Parku. 

5. Zamówione drewno oraz kijki do pieczenia kiełbasek zostaną dostarczone na teren stacji turystycznej na godzinę wskazaną w przesłanym formularzu, natomiast rozpalenie i zagaszenie ogniska jest po stronie osób zamawiających ognisko.

6. Wielkopolski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za dostarczone do rozpalenia drewno po godzinie wskazanej w formularzu. 

7. Wszyscy uczestnicy spotkania przy ognisku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu Wielkopolskiego Parku Narodowego, a szczególnie części, która zwraca uwagę na zachowanie ciszy i nieużywanie urządzeń nagłaśniających.

8. Na terenie stacji turystycznej zabrania się używania konfetti itp. oraz fajerwerków, petard itp.

9. Osoba zamawiająca ognisko ponosi odpowiedzialność (również materialną) za nieszczęśliwe wypadki, utratę zdrowia oraz uszkodzenia ciała i mienia podczas trwania spotkania przy ognisku. Osoba ta zobowiązana jest przebywać cały czas z uczestnikami ogniska.

10. Ognisko musi zakończyć się najpóźniej do godziny 19:00 lub w okresie jesienno-zimowym do zmroku.

11. Po zakończeniu ogniska należy posprzątać wszelkie śmieci pozostałe po spotkaniu.

12. W przypadku wystąpienia najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego ognisko zostanie odwołane przez Wielkopolski Park Narodowy. Wpłata dokonana za odwołane ognisko zostanie w całości zwrócona na konto, z którego dokonano płatności.

13. Rezygnacja z ogniska:

a) rezygnacji z ogniska można dokonać z powodu złych warunków pogodowych, do 5 godzin przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia ogniska, telefonicznie pod nr: 783-101-659 – Osowa Góra lub 690-549-469 – Wypalanki. Po zgłoszeniu rezygnacji z ogniska, Wielkopolski Park Narodowy dokona zwrotu całości wpłaty za odwołane ognisko na konto, z którego dokonano płatności;

b) w przypadku rezygnacji z ogniska z powodu innych przyczyn niż złe warunki pogodowe, WPN potrąci 30 % dokonanej wpłaty.

14. Wielkopolski Park Narodowy nie przewiduje przenoszenia odwołanych ognisk na inny termin. Zmiany terminu należy dokonać poprzez wypełnienie nowego zgłoszenia i dokonanie ponownej wpłaty.