Idź do
Na terenie Parku działają:
- monitoring wizyjny przyrodniczy: przejście dla zwierząt, budka lęgowa puszczyka, fotopułapki
- monitoring wizyjny zewnętrzny budynku Dyrekcji Parku