Idź do

DANE TELEADRESOWE

Wielkopolski Park Narodowy

Jeziory 62-050 Mosina
tel. 61 898 23 00
faks: 61 89 82 301
✉️ sekretariat@wielkopolskipn.pl

NIP 7773223295

REGON 301997776

KONTO BANKOWE: 
16 1130 1088 0001 3126 8320 0009
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/Poznań

STRAŻ PARKU

Daniel Raszke - p.o. komendanta straży parku 509 544 750

Paweł Zaremba  507 874 045

Szymon Ferens   512 303 454

Marcin Wojciechowski   501 409 587

✉️ strazwpn@wielkopolskipn.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH
Jakub Wietrzyński

✉️ iod@wielkopolskipn.pl 

 OBWODY OCHRONNE

MORENA   61 8 133 443
Artur Kopczyński - leśniczy 510 087 721
a.kopczynski@wielkopolskipn.pl

WIRY  
61 8 133 221                   
Dariusz Krupiński - leśniczy  501 409 582
d.krupinski@wielkopolskipn.pl

WYPALANKI   61 8 134 109
Dariusz Jaskólski - leśniczy  501 409 581
d.jaskolski@wielkopolskipn.pl

JEZIORY   61 8 192 017  
Marek Słowikowski - leśniczy  510 087 906
m.slowikowski@wielkopolskipn.pl

GÓRKA
  61 8 134 114
Kamil Karaśkiewicz - leśniczy  501 409 616
k.karaskiewicz@wielkopolskipn.pl