Idź do
Wielkopolski Park Narodowy informuje, że loty bezzałogowymi statkami powietrznymi w strefie EPR20 obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się bezpośrednio nad obszarem parku narodowego są możliwe jedynie po otrzymaniu zgody dyrektora WPN oraz na warunkach przez niego określonych.

Wnioski o zezwolenie na lot należy składać mailowo na adres: sekretariat@wielkopolskipn.pl. We wniosku należy podać dokładną lokalizację, datę oraz cel planowanego lotu.

Wszelkie pytania dotyczące bezzałogowych statków powietrznych można kierować na adres e-mail: k.nowacki@wielkopolskipn.pl.