Idź do

KILKA SŁÓW O PROJEKCIE

Jeśli interesujesz się przyrodą, lubisz przebywać w najpiękniejszych zakątkach przepełnionych bogactwem ciekawych roślin i zwierząt a także jesteś zaciekawiony światem owadów i lubisz fotografować i nagrywać owady, możesz dołączyć do projektu pt.: „Chrząszcz brzmi w trzcinie nie bez przyczyny” realizowanego przez Wielkopolski Park Narodowy, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Każdy może wziąć udział w projekcie!

Projekt ma celu zwrócenie uwagi na istotną rolę, jaką pełnią parki narodowe w Polsce w ochronie różnorodności biologicznej w tym przypadku – na przykładzie chrząszczy, stanowiących najliczniejszy rząd w bogatym świecie owadów. Projekt jest realizowany w bardzo popularnym obecnie nurcie tzw. nauki obywatelskiej (citizen science), która ma na celu zaangażowanie społeczeństwa w budowanie wiedzy i podnoszenie świadomości ekologicznej.

Kto może wziąć udział w projekcie?
– każdy, kto chciałby włączyć się w projekt o charakterze naukowo – społecznym w nurcie citizen science;
– każdy miłośnik przyrody;
– każdy, kto chce się przyczynić do rozwoju nauki i mieć osobisty wkład w pogłębianie wiedzy o środowisku przyrodniczym Wielkopolskiego Parku Narodowego;
– sympatycy Wielkopolskiego Parku Narodowego;
– grupy szkolne;
– osoby indywidualne, rodziny.

Nie będąc naukowcem, biorąc udział w projekcie możesz efektywnie przyczynić się do zebrania wartościowych danych i dzielić się np. zdjęciami, filmami z naukowcami, co może pomóc w ciekawych badaniach naukowych tym bardziej, że Wielkopolski Park Narodowy należał do tej pory do jednego ze słabiej rozpoznanych entomologicznie. W tym celu opracowany został przewodnik terenowy z kluczem autorstwa dr hab. Pawła Sienkiewicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i dr hab. Szymona Konwerskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz dr Rafała Kurczewskiego z Wielkopolskiego Parku Narodowego (także koordynatorzy projektu) do rozpoznawania wybranych gatunków chrząszczy, w którym zostały zawarte również wskazówki przydatne w obserwacji oraz krótkie informacje dotyczące ich ochrony i ich siedlisk. Dzięki notatkom, które będzie można prowadzić w przewodniku, a następnie wysyłać drogą e-mailową zgłoszenia ze zdjęciem i lokalizacją obserwacji do Parku, w proces badawczy zostaną włączeni goście odwiedzający Park.

W ramach projektu przygotowany został również szeroki pakiet edukacyjny:
– kalendarz na rok 2023, przedstawiający zdjęcia i opisy wybranych gatunków chrząszczy WPN
– gra terenowa (chwilowo jeszcze w opracowaniu – wkrótce dostępna!), polegająca na zdobywaniu informacji, kryjących się w rozmieszczonych w różnych częściach Parku punktach z QR kodami oraz następnie udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w arkuszu gry. Uczestnicy gry terenowej w nagrodę za rozwiązanie całego zadania otrzymają komplet materiałów edukacyjnych
– puzzle, memory terenowe o tematyce entomologicznej – do wykorzystania podczas zajęć edukacyjnych w WPN
– film edukacyjny prezentujący problematykę ochrony bezkręgowców na przykładzie chrząszczy.

Zapraszamy do Wielkopolskiego Parku Narodowego na spotkanie z fascynującym mikroświatem owadów przepełnionym niezliczonym bogactwem chrząszczy, które pełnią nieocenioną rolę w naszym ekosystemie!

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE

PRZEWODNIK „POZNAJEMY CHRZĄSZCZE WPN”

FILM „CHRZĄSZCZE W WIELKOPOLSKIM PARKU NARODOWYM”

Odtwórz