Idź do

Biblioteka

Biblioteka Wielkopolskiego Parku Narodowego udostępnia aktualnie ok. 5000 egzemplarzy książek i czasopism związanych z zasobami przyrodniczymi tego obszaru chronionego oraz z ochroną środowiska.
Warunki korzystania ze zgromadzonego przez Park księgozbioru określa Regulamin.
W celu skorzystania z zasobów Biblioteki WPN prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. 61-89-82-327.