Idź do

ZASADY PROWADZENIA BADAŃ

W celu prowadzenia badań naukowych lub zajęć terenowych na obszarze Wielkopolskiego Parku Narodowego konieczne jest wypełnienie i przesłanie do Dyrektora odpowiedniego formularza zgłoszeniowego na adres:
Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 62-050 Mosina
lub mailowo: sekretariat@wielkopolskipn.pl

RADA NAUKOWA PARKU