Idź do

GŁAZ LEŚNIKÓW

Lokalizacja

Znajduje się przy parkingu na węźle Komorniki – Jeziory (skrzyżowanie szlaku czerwonego i żółtego). 

Opis

Jedyny głaz narzutowy, który został zakwalifikowany, jako pomnik przyrody. Ze względu na wymiary (wysokość 4 m, obwód 10,5 m i masa ok. 20 t) Głaz Leśników zaliczono do jednego z największych w okolicach Poznania.

GŁAZ IM. PROF. A. WODZICZKI

Lokalizacja

Głaz znajduje się przy szlaku czerwonym na skrzyżowaniu dróg przy wejściu na Szwedzkie Góry, zejściu do nieczynnej stacji kolejowej Osowa Góra, a Jeziorem Kociołek. 

Opis

Średnioziarnisty granit o obwodzie 460 cm upamiętnia wybitnego prof. Adam Wodziczkę – inicjatora założenia Wielkopolskiego Parku Narodowego. Głaz został znaleziony podczas prac budowlanych w Poznaniu i został przewieziony na teren Wielkopolskiego Parku Narodowego w 1958 roku przez uczniów prof. Wodziczki - Helenę Szafrańską, Zygmunta Czubińskiego i Jarosława Urbańskiego.

WYSPY ZAMKOWA I KOPCZYSKO

Wyspa Zamkowa wraz z wyspą Kopczysko znajdują się na obszarze Jeziora Góreckiego. Ich obszar zajmuje ok. 1,9 ha, wyspy mają różną genezę powstania: Wyspa Zamkowa to pagórek morenowy, natomiast Kopczysko powstało w wyniku opadania na podwodną ławicę szczątków roślin, które w wyniku długotrwałego gromadzenia się utworzyły wyspę torfową.

Wyspa Zamkowa stanowi jeden z najważniejszych punktów turystycznych podczas odwiedzin WPN, ze względu na znajdujące się na niej ruiny Zamku Klaudyny Potockiej.
Źródła podają, iż prawdopodobnie w XVII w. na wyspie znajdował się zamek rodu Górków, który został zniszczony podczas najazdów Szwedów w latach 1655-1660. Na jego miejsce Tytus Działyński wybudował w latach 1824-25 w prezencie ślubnym neogotycki zamek dla siostry – Klaudyny Potockiej. Zameczek został zniszczony podczas Wiosny Ludów przez Prusaków, którzy uważali, iż na wyspie ukrywa się rząd powstańczy. W XX wieku na wyspie zostały znalezione wczesnośredniowieczne monety i ozdoby. Wyspa Zamkowa to miejsce, w które szczególnie upodobały sobie kormorany czarne.

STUDIA NAPOLEONA

Lokalizacja

Przy zejściu w dół czerwony szlakiem z Osowej Góry w stronę Głazu Wodziczki mijamy Studnię Napoleona.

Opis

Legenda głosi, że w 1812 roku Napoleon wraz ze swoją armią zatrzymał się tutaj przed wyprawą na Moskwę. Po spróbowaniu wody ze studni zachwycił się jej smakiem, który porównał do smaku szampana. Według legendy zjawisko zamiany wody w szampana ma się tu zdarzać raz do roku o niewiadomej porze.