Idź do

Pracownicy Wielkopolskiego Parku Narodowego wraz z członkami Wolontariat WPN serdecznie zapraszają osoby chętne do wzięcia udziału w letniej edycji spaceru integracyjnego "Przyroda dostępna dla wszystkich". Spacer skierowany jest dla osób ze szczególnymi potrzebami, osób niedowidzących, z niedosłuchem, z niepełnosprawnością intelektualną lub ruchową, ze spektrum autyzmu, a także dla rodziców z dziećmi oraz osób starszych.

Miejsce: Siedziba WPN w Jeziorach – 6 lipca 2024 r. godz. 11.00-14.00

W programie:

  • spacer połączony z obserwacją przyrody po ścieżce edukacyjnej wokół siedziby Dyrekcji WPN w Jeziorach i przy punkcie widokowym nad Jeziorem Góreckim z uwzględnieniem fragmentu ścieżki dostępnej dla osób poruszających się na wózkach z asystą przewodników – wolontariuszy WPN;
  • zajęcia sensoryczne w terenie – mini warsztaty - praca z wolontariuszami WPN;
  • zwiedzanie ogródka petrograficznego – „głazy jako prawdziwe pamiątki po lodowcu” z asystą przewodników wolontariuszy WPN;
  • zwiedzanie Muzeum Przyrodniczego WPN z możliwością skorzystania z tablic fonicznych imitujących odgłosy zwierząt (ptaków, płazów, ssaków) oraz materiałów edukacyjnych z asystą przewodników - wolontariuszy WPN.

W spacerze będą uczestniczyć wolontariusze WPN, którzy włączą się w pomoc pełniąc rolę przewodników – asystentów podczas spotkania.

Na zakończenie spaceru zapraszamy uczestników do wiaty edukacyjnej na wspólne biesiadowanie przy ognisku (kiełbaski i dodatkowy prowiant wraz z napojami prosimy zorganizować we własnym zakresie).

Serdecznie zapraszamy!

Prosimy o wysyłanie zgłoszeń osób chętnych do wzięcia udziału w spacerze na e-maila: udostepnianie@wielkopolskipn.pl z podaniem w tytule hasła „SPACER”.